KAYIT

 

Akademisyen

Yurtdışından Akademisyen

(Öğrenci, Dinleyici ve MEB Personeli (Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri)

Erken Kayıt (12 Mart 2019’a kadar)

300 TL

150 EURO

150 TL

Geç Kayıt (12 Mart 2019’dan sonra)

350 TL

200 EURO

150 TL

Çalıştay (Tek oturum)

50 TL

50 TL

50 TL

*Kabul edilen bildiriler, bildiri özetlerinin sisteme yüklenmesinden sonra 15 gün içinde e-mail yoluyla katılımcılara bildirilecektir.

DİKKAT

Öğrenci kayıtlarının geçerli olabilmesi için, öğrenci kaydı yapan katılımcıların, kayıt formunda “öğrenci” seçeneğini seçtikten sonra çıkacak alana öğrenci belgelerini pdf veya jpeg. olarak yüklemeleri gerekmektedir.

MEB Personeli kayıtlarının geçerli olabilmesi için, öğrenci kaydı yapan katılımcıların, kayıt formunda “MEB Personeli” seçeneğini seçtikten sonra çıkacak alana MEB Personeli olduğuna dair pdf veya jpeg. olarak yüklemeleri gerekmektedir.

“1 Nisan 2019 Pazartesi tarihinden sonra gelen iptal taleplerinde ücret iadesi yapılmayacaktır.”

Not: Kongremiz uluslararası bir kongredir.

BİLDİRİ ÖZETİ

 • Bildiri özeti son gönderim tarihi 20 Mart 2019’dur.
 • Bildiriler sadece kongremizin internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Faks ve ya posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri özetleri Türkçe ya da İngilizce olmalıdır
 • Bildiri özetlerin tamamı, başlık adı ve yazar adı- soyadı hariç olmak üzere 500 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri özetinde sırasıyla bildirinin başlığı, yazarların adı, soyadı ve çalıştıkları kurumun adı, ili ve ülkesi belirtilmelidir. Amaç, yöntem, bulgular, tartışma, ve anahtar kelimeler (en az üç) sırasıyla yer almalıdır.
 • Bildiri özetleri bilimsel kurul tarafından değerlendirilecek ve uygun görülen bildiriler sözlü bildiri ve poster bildirisi olarak sunulmak üzere kabul edilecektir. Değerlendirme sonuçları e-posta yolu ile yazarlara bildirilecektir.
 • Bildiri sunumu için kayıt ücreti ödenmelidir.

POSTER BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI

 • Poster bildiriler 70 (en) x 90 (boy) cm boyutlarında olmalı ve bir metre mesafeden okunacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Posterler İngilizce ya da Türkçe olarak hazırlanacaktır.
 • Poster bildiri başlığı en az 2.5 cm büyüklüğünde olmalıdır. Başlığın altında yazarların ve çalıştıkları kurumun adı belirtilmelidir.
 • Posterler, organizasyon komitesince bildirilecek tarih ve saatte, belirtilen yere asılacaktır
 • Yazarların, poster tartışması için belirtilen gün, saat ve yerde posterlerinin başında hazır bulunmaları gerekmektedir.

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

 • Sözel sunumlar İngilizce ve/veya Türkçe olarak yapılacaktır.
 • Sözel bildiri sunum süresi 15 dakikadır.

KAYIT FORMU

BİLDİRİ GONDERİM

ÇALIŞMA GRUPLARI FORMUKONGRE BAŞLAMASI

BİLDİRİ GONDERİM

BİLDİRİ PROGRAMI

KAYIT

ÇALIŞMA GRUPLARI FORMU

Önemli Tarihler

30/03/2019

Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih

12/04/2019

Kongre Başlangıç

14/04/2019

Kongre Bitişi

Ziyaretçi Sayısı

Bugün 1
Son 7 Gün 41
Toplam 9973